Overgangsfase 

1 januari 2018: van het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) naar het loket voor omgevingsvergunningen (OV)

 • Vanaf 1/01/2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen maar enkel via het Omgevingsloket.
 • Op 1 en 2 januari zal het DBA-loket hierdoor niet toegankelijk zijn. 
 • Stedenbouwkundige dossiers die in DBA werden ingediend vóór 1 januari maar na 1 januari onvolledig / onontvankelijk worden verklaard, moeten opnieuw worden aangemaakt in het Omgevingsloket en kunnen dus niet meer gedupliceerd worden. 
 • Stedenbouwkundige dossiers die in DBA werden ingediend vóór 1 januari en volledig en ontvankelijk worden verklaard, kunnen wel nog via DBA opgevolgd worden tot en met 31/12/2017 en vanaf 3/01/2018.
 • De technische richtlijn van 9/06/2017 waarop je beroep kon doen bij problemen met het samenstellen van een dossier in het loket, geldt niet meer. 
 • Vanaf 1/01/2018 verloopt de adviesverlening en de behandeling van dossiers volledig digitaal. Analoge dossiers betreffende omgevingsvergunningen worden gedigitaliseerd.
 • In de volgende vier gevallen is het vanaf 1/01/2018 nog toegelaten om een dossier analoog in te dienen:
  1) handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is
  2) IIOA's van klasse 3
  3) bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen
  4) Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten die overeenkomstig de taalwetgeving in het Frans mogen worden ingediend. 
 • Wanneer je overweegt om een dossier analoog in te dienen, neem dan eerst even contact op met het lokaal bestuur om een gepaste oplossing te vinden. 
 • Voor handelingen waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is, is vanaf 15 januari 2018 opnieuw een snelinvoerloket beschikbaar om die dossiers eenvoudig digitaal te kunnen indienen. 

Meer info over het Omgevingsloket >