Algemene vragen van de aanvrager

Bij digitale aanvragen is het openbaar onderzoek het enige dat voor een groot deel nog analoog verloopt.
Het aanschrijven van de belanghebbende(n) moet via een aangetekende brief gebeuren. Niet afgehaalde brieven en het overzichtsblad van de zendingen moeten gescand worden. Totdat het nieuwe bestuursdecreet van toepassing is moeten deze analoge stukken ook bewaard worden.  
Op welke manier de aanplakking gebeurt, bepaalt het lokaal bestuur:
Het lokaal bestuur doet de aanplakking zelf.
Het lokaal bestuur verwittigt de aanvrager dat hij de affiches kan afhalen of dat ze via de post worden opgestuurd.
De aanvrager moet zelf voor de aanplakking zorgen en moet de affiches zelf samenstellen. Hij beschikt via het loket over de tekst van het openbaar onderzoek op A4-formaat en plakt dit op een blanco geel blad op A2-formaat dat hij kan verkrijgen bij het gemeentehuis, de bibliotheek, het cultureel centrum/… 
 
Het lokaal bestuur bepaalt de werkwijze die moet gevolgd worden, en deelt deze werkwijze via het loket mee, als bijlage bij de kennisgeving van het verplicht openbaar onderzoek. De aanvrager krijgt hiervan een melding per mail, en kan de instructies van de aanplakking op het loket bekijken.
Alle gegevens die niet privacygevoelig of auteursrechtelijk beschermd zijn, worden online ter beschikking gesteld via een publiek loket. 
 

Het is de bedoeling dat een lokaal bestuur ook analoge aanvragen op een eenvoudige manier kan digitaliseren. Het papieren aanvraagformulier is zodanig opgesteld dat de invulvakken volledig overeenkomen met de vraagstelling in het loket. Zo moeten bv. de aangeleverde tekeningen zowel in de analoge versie als in de digitale versie op een apart blad worden aangeleverd op max. A3 formaat.   

Artikel 15 van het uitvoeringsbesluit legt op dat de vergunningsaanvraag de gegevens bevat die in het formulier en de bijhorende addenda verplicht moeten ingevuld of bijgevoegd worden. Die gegevens moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid, nl. de normenboeken. Een aanvraag kan dus onvolledig verklaard worden wanneer de richtlijnen van het normenboek niet gevolgd werden.
Twaalf bladzijden lijken veel, maar je zal ze nooit allemaal nodig hebben voor een aanvraag. Ze vormen het totaalpakket waarin alle aanvraagmogelijkheden deel van uitmaken, net als in de digitale variant. Welke pagina’s je nodig hebt, hangt dus af van de inhoud van de aanvraag. 

Ja. De volgende documenten zijn verwerkt in de datablokken (tabblad 'inhoud' in het loket) en moeten dus niet meer als aparte bijlage worden toegevoegd:

  • aanstiplijst
  • aanvraagformulier
  • statistisch formulier
  • attest brandweer
Via die bijlage kan een bouwheer of architect aangeven dat hij voldoet aan de EPB-regelgeving of dat hij ervan vrijgesteld is.
Neen. Inloggen met je elektronische identiteitskaart is al een vorm van identificatie. Wanneer het dossier volledig aangemaakt is, wordt het ondertekend door alle partijen die moeten ondertekenen door een druk op de knop 'ondertekenen', waarna het kan ingediend worden.
In de gemeenten waar digitale bouwaanvraag al ingevoerd is, heb je de keuze tussen analoog en digitaal. Bij de gemeenten die nog analoog werken, kan je enkel op papier indienen.
  • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen
  • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen
  • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen

Vragen van de aanvrager over de toepassing

Twaalf bladzijden lijken veel, maar je zal ze nooit allemaal nodig hebben voor een aanvraag. Ze vormen het totaalpakket waarin alle aanvraagmogelijkheden deel van uitmaken, net als in de digitale variant. Welke pagina’s je nodig hebt, hangt dus af van de inhoud van de aanvraag. 
Bij tab 7: dossieracties. Je kan de start van de werken pas melden vanaf 30 dagen nadat je eerst de aanplakking van de vergunning hebt gemeld, eveneens onder tabblad 7.
Dat er momenteel slechts één persoon aan een dossier kan toegevoegd worden met de rol 'medeondertekenaar' is te wijten aan een bug in het systeem. Die bug zal opgelost zijn vanaf versie 1.01, die begin volgend jaar gelanceerd wordt, waardoor het wel mogelijk zal zijn om meerdere personen toe te voegen als medeondertekenaar.
Neen. Een rol is verbonden met de acties die binnen deze rol werden uitgevoerd. Je kan die rol dus ook niet verwijderen want dan worden alle acties binnen die rol ongedaan gemaakt. Je kan wel een nieuwe rol toevoegen.
Neen. Wanneer iedereen heeft ondertekend, krijg je bij het laatste tabblad de knop 'dossier indienen' te zien. Pas wanneer je daarop hebt geklikt en de nodige stappen hebt gevolgd, is het dossier effectief ingediend. Hier krijg je ook een bevestiging van op je scherm. Nadien vind je je dossier terug onder 'mijn dossiers', waar je ook de status ervan kan opvolgen.
Je dient alle cijfers van het rijksregisternummer achter elkaar in te geven, dus zonder punten of spaties ertussen.
Wanneer je bestanden hebt opgeladen, mag je de toepassing niet onmiddellijk sluiten want dan verbreek je de connectie terwijl de toepassing nog eerst de bestanden screent voor hij ze effectief toevoegt aan het dossier.
De benamingen die je gebruikt voor bestanden en planelementen mogen niet langer zijn dan 50 tekens.
Geef elk planelement een unieke identificatie en houdt deze naamgeving aan, zowel in het dossier als op het eigenlijke plan.
Ga naar het tweede tabblad 'locatie'. Vul in de zoekbalk straatnaam en gemeente in. Indien nodig kan je nog verder inzoomen met de zoomknop links op de kaart. Rechts op de pagina moet onder 'aanduiden locatie door middel van' de optie 'selectie van de aangrenzende percelen op de kaart' aangevinkt staan. Dan kan je een of meerdere aangrenzende percelen selecteren op de kaart door er op te klikken. Je kan ook naar het voorbeeld kijken van het instructiefilmpje (vooraleer je op 'locatie toevoegen' hebt geklikt, staat dit rechtsboven).
  • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen
  • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen
  • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen