Belangrijke documenten bij dossiersamenstelling

Normenboeken digitale bouwaanvraag

 • Normenboek DBA met architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 2.2 MB

  Dit normenboek gebruik je als architect bij de dossiersamenstelling. Er staat duidelijk opgelijst in welke formaten en hoe de plannen en foto’s moeten opgemaakt worden om ze correct digitaal te kunnen opladen in het loket voor bouwaanvragen.

 • Normenboek DBA zonder architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 10.2 MB

  Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag willen samenstellen ZONDER de hulp van een architect. In dit normenboek staat meer informatie over de formaten van de plannen en foto's die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor bouwaanvragen.

 • Normenboek DBA infrastuctuurwerken en technische werken Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 331.9 kB

  In dit normenboek vind je meer informatie over de formaten van de plannen en foto’s die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor bouwaanvragen. Dit normenboek gaat specifiek over infrastructuurwerken en technische werken.

 • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen

Handleidingen

 • Handleiding openbaar onderzoek Preview / Download

  28/05/2014 - PDF, 856.7 kB

  Deze beknopte handleiding toont aan hoe het openbaar onderzoek kan georganiseerd worden binnen het digitale verhaal.

 • Handleiding adviesverlening (v2) Preview / Download

  09/07/2014 - PDF, 2.2 MB

  Deze handleiding is ingedeeld op basis van de drie groepen adviesverleners: ten eerste de Vlaamse en federale overheid, ten tweede de gemeenten en provincies en ten derde de economische actoren. Voor elk van deze groepen wordt uitgelegd wat ze nodig hebben om een digitaal advies te kunnen verlenen, hoe ze een digitale adviesvraag ontvangen en hoe ze zelf een digitaal advies kunnen verlenen. Hoe de nodige gebruikersrechten kunnen toegekend worden om als adviesverlener of dossierbehandelaar in te loggen in het loket, wordt eveneens toegelicht in deze handleiding. Het gebruikersbeheer van lokale besturen en economische actoren is sinds kort gemigreerd naar een nieuwe versie, voor de Vlaamse overheid zal dat binnenkort ook gebeuren.

 • Handleiding digitale handtekening Preview / Download

  20/08/2014 - PDF, 2.9 MB

  In deze handleiding vind je terug hoe je digitaal een handtekening kan plaatsen via het DTP-platform. Opgelet: vanaf juli 2017 wordt het dtp-platform opgevolgd door de toepassing 'digitale handtekenmap'.

 • Handleiding DIVA Preview / Download

  20/08/2014 - PDF, 8.4 MB

  Deze handleiding gaat over DIVA, dat staat voor 'Digitale Bouwplannen Visualiseren en Annoteren'. DIVA is een planviewer waarmee je digitaal bouwplannen kan bekijken en waarmee je op de plannen aantekeningen kan maken.

 • Handleiding toevoegen van een persoon in OMV-loket Preview / Download

  03/05/2017 - PDF, 2.0 MB

  Deze handleiding legt uit hoe je in het loket voor omgevingsvergunningen een persoon aan een dossier kan toevoegen en hoe je aan personen een extra hoedanigheid toekent. Concreet worden er drie gevallen onder de loep genomen: architect en bouwheer, een werknemer die een aanvraag doet voor zijn organisatie en een werknemer die de aanvraag doet voor een exploitant.

 • Handleiding tips bij invullen IIOA in het OMV-loket Preview / Download

  05/05/2017 - PDF, 101.7 kB

  Tips, vragen en antwoorden over het invullen van het deel IIOA bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

 • Handleiding wijzigen van bestaande, vergunde verkavelingen in OMV-loket Preview / Download

  24/05/2017 - PDF, 983.9 kB

  Deze handleiding legt uit hoe je een wijziging van een bestaande, vergunde verkaveling digitaal kan aanvragen via het loket voor omgevingsvergunningen.

 • Handleiding digitaliseren anloog ingediend dossier door samenstellend ambtenaar in het OMV-loket Preview / Download

  26/05/2017 - PDF, 317.4 kB

  Deze handleiding verduidelijkt hoe je als gemeentelijk ambtenaar een dossier dat analoog werd ingediend kan digitaliseren in het loket voor omgevingsvergunningen.

Handleidingen, sjablonen, brochures en folders

 • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen

Presentaties Omgevingsloket

 • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen
 • Geen artikels gevonden die aan de voorkeuren voldoen