Meldingen OMV-loket

Technische richtlijn voor OMV-dossiers (09/06/2017)

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen waarbij u problemen ondervindt bij het samenstellen van het dossier in het OMV-loket, kan u gebruik maken van een nieuwe technische richtlijn. Die vervangt vanaf 9 juni 2017 de technische richtlijn van april 2017. 
Voor DBA-dossiers blijft de richtlijn van 5 april 2017 nog steeds van toepassing.

Opgelet: vervroegde overstap naar OMV-loket door Beersel en Diest (13/04/2017)

Op 1 januari 2018 stappen alle Vlaamse gemeenten van het DBA-loket over naar het OMV-loket. 
Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Op dinsdag 18 april stapt de gemeente Beersel over naar het OMV-loket.
  • Op dinsdag 2 mei stapt de stad Diest over naar het OMV-loket.

Tips bij het invullen van het deel IIOA (07/04/2017)

Op vrijdag 31/03 organiseerden we een vraag-antwoord-sessie voor milieucoƶrdinatoren en milieudeskundigen, over het invullen van het deel IIOA bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De belangrijkste tips en vragen/antwoorden kan u hier vinden.

Digitaal loket voor aanvraag omgevingsvergunningen

Een omgevingsvergunning samenstellen

Een omgevingsvergunning samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het loket voor omgevingsvergunningen verder aan of volg de status van een ingediend dossier op.

Ik ga naar mijn dossier(s)

Digitaal openbaar onderzoek, vergunde dossiers en bezwaren

Bekijk de omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. 

Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek. Op termijn kun je via deze weg ook een digitaal beroep indienen. 

Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de vergunning verlenende overheid. 

Ik wil een dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken en/of een bezwaar indienen

Auteursrechtelijk beschermde info & privacygevoelige info m.b.t. openbaar onderzoek
In het publiek loket kun je alles behalve de plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn consulteren. Het inplantingsplan bijvoorbeeld is geen intellectuele creatie van de architect en is bijgevolg wel zichtbaar in het publiek loket. 
Bij infrastructuurwerken worden alle plannen in openbaar onderzoek online ter beschikking gesteld, omdat ze betrekking hebben op werken van openbaar nut, waarvoor geen auteursrechtelijke bescherming geldt. 
Iemand die een bezwaar indient, kan aanduiden dat zijn naam niet zichtbaar mag zijn. 
Je kan enkel in beroep gaan tegen een beslissing als je in een vorige fase bezwaar hebt ingediend waarop je naam duidelijk leesbaar is weergegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van namen in je bezwaarschrift.

Omgevingscheck

A.d.h.v. de omgevingscheck kun je nagaan welke voorschriften er gelden in de omgeving van de werken die je wil uitvoeren. Deze tool kan apart van het algemene loket gebruikt worden. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop de werken betrekking hebben. De volgende lagen worden bevraagd a.d.h.v. de aangeduide locatie: riumtelijke planning, inrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. 

Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richttinggevend is!

Ik wil de plaats van de werken toetsen aan de omgevingscheck. 

Eerst eens oefenen?

Het loket voor omgevingsvergunningen is uitgebreider dan dat van de digitale bouwaanvraag. Wil je het loket eerst eens even uittesten vooraleer je een dossier in productie aanmaakt en indient? Maak dan een nieuw dossier aan in de testomgeving. Nadien kun je dat dossier raadplegen via 'mijn dossiers'. 

Let op: een dossier in de oefenomgeving kun je niet kopiƫren naar de productieomgeving.