Meldingen OMV-loket

Technische richtlijn voor OMV-dossiers (09/06/2017)

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen waarbij u problemen ondervindt bij het samenstellen van het dossier in het OMV-loket, kan u gebruik maken van een nieuwe technische richtlijn. Die vervangt vanaf 9 juni 2017 de technische richtlijn van april 2017. 
Voor DBA-dossiers blijft de richtlijn van 5 april 2017 nog steeds van toepassing.

 

Digitaal loket voor aanvraag omgevingsvergunningen

Een omgevingsvergunning samenstellen

Een omgevingsvergunning samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het loket voor omgevingsvergunningen verder aan of volg de status van een ingediend dossier op.

Ik ga naar mijn dossier(s)

Publieke bekendmaking van aanvragen met openbaar onderzoek en beslissingen

Bekijk de omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of waarin recent een beslissing genomen werd.

Je kan via het publiek loket een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek ofwel digitaal een beroep indienen tegen genomen beslissingen.

Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek loket. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente(n) waar het project gelegen is. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond.

Ik wil een dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken en/of een bezwaar indienen. Let op: voldoende inzoomen op de kaart. Wachttijd ophalen gegevens > 1 min.

 

Omgevingscheck

A.d.h.v. de omgevingscheck kun je nagaan welke voorschriften er gelden in de omgeving van de werken die je wil uitvoeren. Deze tool kan apart van het algemene loket gebruikt worden. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop de werken betrekking hebben. De volgende lagen worden bevraagd a.d.h.v. de aangeduide locatie: ruimtelijke planning, infrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. 

Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richttinggevend is!

Ik wil de plaats van de werken toetsen aan de omgevingscheck.
 

Eerst eens oefenen?

Het loket voor omgevingsvergunningen is uitgebreider dan dat van de digitale bouwaanvraag. Wil je het loket eerst eens even uittesten vooraleer je een dossier in productie aanmaakt en indient? Maak dan een nieuw dossier aan in de testomgeving. Nadien kun je dat dossier raadplegen via 'mijn dossiers'. 

Let op: een dossier in de oefenomgeving kun je niet kopiƫren naar de productieomgeving.