Meldingen DBA-loket

Opgelet: vervroegde overstap naar OMV-loket door Beersel en Diest (13/04/2017)

Op 1 juni stappen alle Vlaamse gemeenten van het DBA-loket over naar het OMV-loket. 
Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Op dinsdag 18 april stapt de gemeente Beersel over naar het OMV-loket.
  • Op dinsdag 2 mei stapt de stad Diest over naar het OMV-loket.

Aanvullende technische richtlijn voor DBA-dossiers (05/04/2017)

Voor digitale bouwaanvragen waarbij u blijvend problemen ondervindt bij het samenstellen van het dossier én waarbij het dossier dringend moet worden ingediend, kan u gebruik maken van een aanvullende technische richtlijn. Deze richtlijn is enkel van toepassing voor bouwaanvragen die verplicht moeten ingediend worden door professionelen en aanvragen die vallen onder de bijzondere procedure.

 

Digitaal loket voor bouwaanvragen

Professionelen (architecten,...) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het algemene loket verder aan of volg de status van een ingediend dossier op. 

Ik ga naar mijn dossier(s)

Digitaal openbaar onderzoek, vergunde dossiers en bezwaren

Bekijk de stedenbouwkundige dossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. 

Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de desbetreffende gemeente.

Ik wil een dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken en/of een bezwaar indienen

Auteursrechtelijk beschermde info & privacygevoelige info m.b.t. openbaar onderzoek
In het publiek loket kun je alles behalve de plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn consulteren. Het inplantingsplan bijvoorbeeld is geen intellectuele creatie van de architect en is bijgevolg wel zichtbaar in het publiek loket. 
Bij infrastructuurwerken worden alle plannen in openbaar onderzoek online ter beschikking gesteld, omdat ze betrekking hebben op werken van openbaar nut, waarvoor geen auteursrechtelijke bescherming geldt. 
Iemand die een bezwaar indient, kan aanduiden dat zijn naam niet zichtbaar mag zijn. 
Je kan enkel in beroep gaan tegen een beslissing als je in een vorige fase bezwaar hebt ingediend waarop je naam duidelijk leesbaar is weergegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van namen in je bezwaarschrift.

Omgevingscheck

A.d.h.v. de omgevingscheck kun je nagaan welke voorschriften er gelden in de omgeving van de werken die je wil uitvoeren. Deze tool kan apart van het algemene loket gebruikt worden. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop de werken betrekking hebben. De volgende lagen worden bevraagd a.d.h.v. de aangeduide locatie: riumtelijke planning, inrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. 

Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richttinggevend is!

Ik wil de plaats van de werken toetsen aan de omgevingscheck.