Meldingen DBA-loket

Performantieproblemen DBA-loket

Er zijn performantieproblemen vastgesteld voor het DBA-loket. We zijn ermee bezig dit zo snel mogelijk op te lossen. We verontschuldigen ons voor het ongemak en houden jullie op de hoogte van verdere evoluties.

 

Digitaal loket voor bouwaanvragen

Professionelen (architecten,...) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het algemene loket verder aan of volg de status van een ingediend dossier op. 

Ik ga naar mijn dossier(s)

Digitaal openbaar onderzoek, vergunde dossiers en bezwaren

Bekijk de stedenbouwkundige dossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. 

Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de desbetreffende gemeente.

Ik wil een vergund dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken en/of een bezwaar indienen

Auteursrechtelijk beschermde info & privacygevoelige info m.b.t. openbaar onderzoek
In het publiek loket kun je alles behalve de plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn consulteren. Het inplantingsplan bijvoorbeeld is geen intellectuele creatie van de architect en is bijgevolg wel zichtbaar in het publiek loket. 
Bij infrastructuurwerken worden alle plannen in openbaar onderzoek online ter beschikking gesteld, omdat ze betrekking hebben op werken van openbaar nut, waarvoor geen auteursrechtelijke bescherming geldt. 
Iemand die een bezwaar indient, kan aanduiden dat zijn naam niet zichtbaar mag zijn. 
Je kan enkel in beroep gaan tegen een beslissing als je in een vorige fase bezwaar hebt ingediend waarop je naam duidelijk leesbaar is weergegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van namen in je bezwaarschrift.

Omgevingscheck

A.d.h.v. de omgevingscheck kun je nagaan welke voorschriften er gelden in de omgeving van de werken die je wil uitvoeren. Deze tool kan apart van het algemene loket gebruikt worden. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop de werken betrekking hebben. De volgende lagen worden bevraagd a.d.h.v. de aangeduide locatie: riumtelijke planning, inrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. 

Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richttinggevend is!

Ik wil de plaats van de werken toetsen aan de omgevingscheck.