Meldingen DBA-loket

Aanvullende technische richtlijn voor DBA-dossiers (05/04/2017)

Voor digitale bouwaanvragen waarbij u blijvend problemen ondervindt bij het samenstellen van het dossier én waarbij het dossier dringend moet worden ingediend, kan u gebruik maken van een aanvullende technische richtlijn. Deze richtlijn is enkel van toepassing voor bouwaanvragen die verplicht moeten ingediend worden door professionelen en aanvragen die vallen onder de bijzondere procedure.

 

Digitaal loket voor bouwaanvragen

Professionelen (architecten,...) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het algemene loket verder aan of volg de status van een ingediend dossier op. 

Ik ga naar mijn dossier(s)

Omgevingscheck

A.d.h.v. de omgevingscheck kun je nagaan welke voorschriften er gelden in de omgeving van de werken die je wil uitvoeren. Deze tool kan apart van het algemene loket gebruikt worden. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop de werken betrekking hebben. De volgende lagen worden bevraagd a.d.h.v. de aangeduide locatie: ruimtelijke planning, infrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. 

Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richttinggevend is!

Ik wil de plaats van de werken toetsen aan de omgevingscheck.