Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

De VMM meet en controleert de kwantiteit en de kwaliteit van water, beheert watersystemen en int heffingen op watervervuiling en grondwaterwinning. Ze levert advies voor milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen op.

Contact

Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel.: 053/72 62 11
Fax: 053/77 71 68
info@vmm.be
Website van de Vlaamse Milieumaatschappij